Jump to: navigation, search

TableVisaCheckOutAPI


Usługa służy do rejestracji transakcji w procesie Visa Checkout. Żądanie należy wysyłać metodą POST z nagłówiem:

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Secure (środowisko produkcyjne):

post https://secure.przelewy24.pl/api/v1/VisaCheckout/init

Sandobox (środowisko testowe):

post https://sandbox.przelewy24.pl/api/v1/VisaCheckout/init
Parametry wejściowe
nazwa typ opis
transactionToken STRING Token transakcji
callId INT Parametr będący wynikiem procesu VisaCheckout

Odpowiedź w przypadku poprawnie zarejestrowanego procesu:

Parametry wyjściowe
nazwa typ opis
action STRING completed

Odpowiedź w przypadku przekierowania dla 3dSecure:

Parametry wyjściowe
nazwa typ opis
action STRING redirect
url STRING adres przekierowania do systemu 3DS

Odpowiedź w przypadku błędu:

Parametry wyjściowe
nazwa typ opis
errorCode INT numer błędu
errorMessage STRING treść komunikatu

Kody błędów:

Kod Opis błędu
0 Invalid request
1 Access denied
2 Transaction not found
3 Invalid call_id
4 CallId assigned to other transaction
5 Transaction assigned to other callId
6 No visa checkout data assigned to transaction token
7 No card data
8 No card payment method available
9 Transaction has been already processed
10 Card payment error: (TREŚĆ BŁĘDU KARTOWEGO)
20 Unknown error
Revision as of 12:55, 14 November 2017 by MarcinK (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)